Navigácia

Zoznam učební a kabinetov

Názov Skratka
  1.A 1.A Rozvrh
  1.B 1.B
  1.C 1.C Rozvrh
  2.A 2.A Rozvrh
  2.B 2.B
  2.C 2.C Rozvrh
  3.A 3.A Rozvrh
  3.B 3.B
  3.C 3.C Rozvrh
  4.A 4.A Rozvrh
  4.B 4.B
  4.C 4.C Rozvrh
  aula aula Rozvrh
  Biológia Bio Rozvrh
  CISCO Inf 1 Rozvrh
  Fyzika Fyz Rozvrh
  Chémia Ch Rozvrh
  IBM Inf 2 Rozvrh
  Jazyková učebňa JU
  Spoločensko-vedná učebňa SVS Rozvrh
  Sulinet Inf 3 Rozvrh

© aScAgenda 2018.0.1081 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium - Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, Fiľakovo
    Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
    www.gymfilakovo.sk
  • 047/4381925

Fotogaléria