• Navštívte našu webstránku, kde sa môžeš dozvedieť o inovatívnych aktivitách, ktoré prebiehajú medzi starobylými múrmi našej školy. Dozvieš sa informácie o štúdiu, prijímačkách, našich učiteľoch, úspešných absolventoch a pohľade rodičov...
  • Prečo si zvoliť nás?

    • Priateľskí učitelia
    • Priateľskí učitelia, individuálny prístup
    • Zameranie na informatiku
    • Pre záujemcov + 2 hodiny informatiky
    • Originálni
    • Strava
    • Vynikajúco varíme
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • ALMA MATER 2024

      22. 4. 2024

      [SK]

      Podujatie ALMA MATER 2024, organizované Ministerstvom školstva po prvýkrát prepojilo maturantov a vysoké školy v Košiciach. Pod jednou strechou sa zišlo až dvadsať slovenských univerzít, vďaka čomu si
      stredoškoláci mohli zistiť to, čo ich zaujíma priamo od študentov konkrétnych vysokých škôl.

     • Poznaj slovenskú reč

      19. 4. 2024

      [SK]

      Aj v tomto roku sme sa zúčastnili regionálneho kola súťaže Poznaj slovenskú reč. Naša žiačka Agnesa Filipiaková, študentka 3. A triedy zvíťazila vo svojej kategórii.Tešíme sa na postup do celoslovenského kola.

      [HU]

      Ebben az évben is részt vettünk a Poznaj slovenskú reč regionális fordulóján Rimaszombatban. Filipiaková Àgi, iskolánk növendéke (3. A) kategóriájában 1. helyezett lett. Örülünk sikerének, mert az országos versenyen fog minket képviselni.

     • A magyar költészet napja

      16. 4. 2024

      A magyar költészet napjáról hagyományosan megemlékeznek a füleki gimnazisták.
      József Attila születésnapján versüzeneteket küldtek egymásnak, kedvenc idézetüket posztolták, de a
      legkedvesebb feladatnak a versek ajándékozását tartották. A város intézményeiben szavaltak, a város
      lakóinak verseket osztogattak, és így örömet adtak és kaptak.
      Köszönjük az aktív hozzáállást!

     • Čo vieš o hviezdach?

      12. 4. 2024

      Dňa 5.4.2024 sa v priestoroch Centra voľného času Lučenec uskutočnilo regionálne kolo astronomickej vedomostnej súťaž „ Čo vieš o hviezdach?“. Túto súťaž vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. Súťaží sa v troch kategóriách: I. kategóriu tvoria žiaci 4. - 6. ročníkov ZŠ a 1. ročníkov 8-ročných gymnázií, II. kategóriu tvoria žiaci 7. - 9. ročníkov ZŠ a 2. - 4. ročníkov 8-ročných gymnázií, v III. kategórii súťažia študenti stredných škôl a 5. - 8. roč. 8-ročných gymnázií.

  • Ďalšie informácie

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Výročie školy

   • BB Sk
   • MINEDU