• Prečo si zvoliť nás?

    • Priateľskí učitelia
    • Priateľskí učitelia, individuálny prístup
    • Zameranie na informatiku
    • Pre záujemcov + 2 hodiny informatiky
    • Originálni
    • Strava
    • Vynikajúco varíme
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Határtalanul

      28. 6. 2022

      A Határtalanul műveltségi versenyben 158 000 diák között 5 diákunk is versenyzett és NAGYDÖNTŐS lett!

      Tóth Viktória, Bystron Karina, Simon Roland, Oravecz Zoltán és Molnár Krisztián jutalmul részt vehetett egy táborozáson, ahová Molnár László tanár úr kísérte el őket.

      Köszönjük a lehetőséget!

     • Zlatý Amos

      21. 6. 2022

      [SK]

      15. ročník ankety Zlatý Amos sa uskutočnil 15. júna 2022 v Pezinskom kultúrnom centre. Hlavným organizátorom je občianske združenie ADEVYK, hlavným partnerom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Záštitu nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Ocenenia sa rozdávali v rôznych kategóriach.

     • Vzdelávací cluster vo Fiľakove a v priľahlom regióne

      16. 6. 2022

      V piatok, 26.5.2022, sme začali oficiálne budovať, s podporou pána primátora, vzdelávací cluster vo Fiľakove a v priľahlom regióne. Ide o vzájomné vzdelávacie presieťovanie škôl s cieľom vzájomnej spolupráce a zvyšovania úrovne vzdelávania zapojených škôl. Ak všetko pôjde dobre, tak na jeseň do tohto clustra začnú oficiálne vstupovať aj ďalšie ZŠ z Fiľakova. Na obrázkoch sa podpisuje "Zmluva o spolupráci" s prvou zo zúčastnených škôl, so ZŠ Školská vo Fiľakove. Možno toto bude cesta pre malé školy - budovať sieť naprieč všetkými stupňami vzdelávania v mikroregióne. Držíme si palce, aby toto bol začiatok zvyšovania vzdelanostnej úrovne žiakov v regióne Fiľakovo.

     • Díjeső az országos fesztiválon

      6. 6. 2022

      A 46. Duna Menti Tavaszon kiválóan szerepelt a Zsibongó Kisszínpad, hiszen gyémátsávos elismerést kaptak és Tóth Viktória, a legjobb szereplő díját is kiérdemelte.

      Előadásukat főleg azért emelték magasabbra a többinél, mert a lokálpatriotizmus, a játékosság, a közösség szeretete hatotta át a történetet és az előadást is.

  • Ďalšie informácie

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Výročie školy

   • BB Sk
   • MINEDU