• Pre rodičov a študentov

   Pre zobrazenie Vašich známok, domácich úloh a denného rozvrhu sa prosím prihláste pomocou konta, ktoré ste dostali od našej školy
  • Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
     • Celoškolské zasadnutie ZRPŠ - Összülői értekezlet

      22. 10. 2018

      25. október 2018 (štvrtok) o 15.30 hod. v budove gymnázia.

      Plánovaný program:

      • Otvorenie
      • Referát o činnosti Združenia rodičov
      • Referát o činnosti školy
      • Diskusia
      • Triednické združenia

      ----------------------------------------------------------------------------------------------

      2018. október 25. (csütörtök), 15.30 órai kezdet.