• Novinky

      • Belépés feltételei az iskola épületébe / Oznámenie o podmienkach vstupu do priestorov školy

      • Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

       Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

       Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

       Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

      • Tanévnyitó

      • Kedves diákok, tisztelt szülők!

       Bevezetésként mindenkinek jó egészséget és sikeres tanévkezdést kívánunk annak ellenére, hogy a COVID-19 vírus rengeteg akadályt gördített elénk. Ebben az évben is fokozott biztonsági előírások lépnek érvénybe. Kérünk mindenkit, hogy ezt vegyék figyelembe és tartsák is be.

       Ebből kifolyólag a tanévkezdés az alábbi módon valósul meg: 

       2021. szeptember 2.

       840  - Tercia, Kvarta, 2.AC, 3.AC, 4.A

       Az iskola épületébe a diákok 840 és 900 között léphetnek be, és mindenkinek át kell esnie a reggeli ellenőrzésen (testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés). Minden diák köteles magával hozni a szülei által (kiskorúak esetében) aláírt Nyilatkozatot a tünetmentességről („Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“). Ezután a diákok egyenesen a saját osztályukba mennek, ahol az osztályfőnök várja őket.

        900  1.AC

       Az iskola épületébe a diákok csak egyedül, szülők kísérete nélkül léphetnek be 900 és 915 között. A belépésnél mindenkinek át kell esnie a reggeli ellenőrzésen (testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés). Minden diák köteles magával hozni a szülei által (kiskorúak esetében) aláírt Nyilatkozatot a tünetmentességről („Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“). A bejárattól az osztályfőnök, Benko Pál fogja a diákokat az osztályokba kísérni.

       Az osztályfőnöki órák után a diákok elhagyják az iskola épületét.

       2021. szeptember 3-ától az oktatás az órarend szerint fog folyni. Az órarendet legkésőbb szeptember 2-áig mindenki megkapja.

       A felső légutak eltakarása az iskola épületében továbbra is kötelező!

       Mindenkinek sikeres és tünetmentes iskolai évet kívánunk!

      • Otvorenie školského roka

      • Milí žiaci, vážení rodičia!

       Dúfam, že máte za sebou 2 mesiace vydarených a slnečných prázdnin, počas ktorých ste si oddýchli a možno aj pozabudli na útrapy, ktoré pred nás postavila pandémia v uplynulom školskom roku. Bohužiaľ nemôžeme konštatovať, že všetko zlé je už len minulosťou a v nasledujúcom školskom roku sa náš život v škole vráti do normálu. Naďalej budeme čeliť hrozbám pandémie, ale verím, že spoločným úsilím prekonáme všetky úskalia.

       Kvôli zvýšenej hrozbe nákazy novým variantom vírusu COVID-19 a našej snahe ochrániť zdravie našich študentov, zamestnancov a aj rodinných príslušníkov našich študentov sa nasledujúce mesiace  budeme riadiť sprísnenými bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou a ktoré vás žiadame rešpektovať a dodržiavať.

       Z týchto dôvodov sa otvorenie školského roka 2021/2022 uskutoční nasledovne:

       Dňa 2.9.2021

       Od 8.40 hod. Tercia, Kvarta, 2.AC, 3.AC, 4.A

       Do budovy školy môžu žiaci vstupovať od 8.40 hod. do 9.00 hod. - absolvujú ranný filter (meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a odovzdajú „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, podpísaný rodičom (v prípade neplnoletého študenta) a neodkladne sa presunú do svojich tried, kde budú čakať na príchod triedneho profesora. Bez „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ nie je možné pustiť študenta do budovy školy!

       Od 9.00 hod.1.AC

       Do budovy školy žiaci prvého ročníka môžu vstupovať (bez doprovodu rodičov!) od 9.00 hod. do 9.15 hod. a musia absolvovať ranný filter (meranie telesnej teploty, dezinfekcia rúk a odovzdajú „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“, podpísaný rodičom /v prílohe/) a z vestibulu budovy školy ich odvedie triedny profesor, RNDr. P.Benko, do ich kmeňovej triedy, kde dostanú všetky potrebné inštrukcie.

       Po úvodných triednických hodinách žiaci opustia budovu školy. Od 3.9.2021 bude prebiehať riadne vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý bude triedam zverejnený najpozdejšie 2.9.2021.

       Nosenie rúšok alebo prekrytie horných dýchacích ciest v priestoroch budovy školy je povinné!

       Želáme všetkým úspešný a hlavne zdravý školský rok 2021/2022!

      • Stránkové dni / Ügyfélfogadás

      • 29.7.2021          800 - 1200

       30.7.2021          800 - 1200

       11.8.2021          800 - 1200

       12.8.2021          800 - 1200

       25.-31.8.2021    800 - 1200

      • Prázdniny / Vakáció

      • Prajeme Vám príjemné letné prázdniny plné úsmevných a očarujúcich chvíľ.

       Mindenkinek kellemes nyári szünetet kívánunk! Diákjainknak, tanárainknak dolgozóinknak jó pihenést, nyaralást, kikapcsolódást!

      • Levél Kedvesemnek

      • Szívből gratulálunk tollforgató diákjaink sikeréhez, hiszen volt diákunk, Bóna Friderika és jelenlegi diákjaink Bystron Karina és Fodor Réka írásai is megjelentek egy országos lefedettségű irodalmi lapban, a Levél Kedvesemnek hasábjain.

      • A magyar kultúra napja

      • A Magyar Kultúra Napját, himnuszunk születésnapját immár három évtizede a Szécsényi Művelődési Központtal együtt ünnepeljük, vers- és prózamondó versenyen. Az idén sajnos ez elmaradt, helyette a virtuális térben szónokok mérték össze erejüket határon innen és túl.

       A Füleki Gináziumot az elsős Pócsa Krisztina, Vass Roland Eduárd és Demecs Virág, a negyedikeseket pedig Szepessy Anna képviselte.

       Élő közvetítésben 2021.január 22-én jelentették be, hogy Demecs Virág Boglárka kiemelt első helyezést ért el, és így a virtuális térben ő köszöntötte az ünneplőket.

       Mindnyájuknak szeretettel gratulálunk !

       Erre a hivatkozásra kattintva megtekinthetők az egyes előadások. 

      • Versengős videószavalás: Megvannak a Kulcsár Tibor szavalóverseny eredményei

      • [Hu]

       Büszkeség, hogy tehetséges, kitartó és a bezártságban sem tétlenkedő diákjaink milyen szép eredményt értek el. A tercia osztályt Darabos Barbara, Tóth Viktória, Szepessi Panni Dorina, Ruszó Emil, Sonkoly Krisztián képviselte. Az elsősök közül Vass Roland Eduard, a másodikosoktól Mészáros Fatime és a negyedikesek közül Fekete Virág Fanni versenyzett. Köszönjük az elismerést, a négy díjazott nevében és gratulálunk!

       https://vasarnap.com/

      • Dištančná forma vyučovania pre 1.-4. ročníky

      • Rozhodnutie pandemickej komisie SR a Ministra školstva SROd pondelka (12.10.2020) prechádzajú stredné školy na dištančné vzdelávanie!

       V osemročnom gymnáziu bude prebiehať vyučovanie riadne (prezenčnou formou) v škole! Počas vyučovania budú dôsledne dodržané všetky protiepidemiologické nariadenia riaditeľa školy! 

       V pondelok (12.10.2020) začne vyučovanie v Sekunde, Tercii a v Kvarte 3. vyučovacou hodinou (teda od 9.45 hod.). Zajtra sa raňajky nepodávajú. Obed bude. V ostatné dni kuchyňa varí v doterajšom režime (teda raňajky aj obedy). 

       O prípadných zmenách budeme okamžite informovať!

       Mgr. Juraj Péter, riaditeľ školy

      • TANÉVKEZDÉS

      • [Hu]

       Kedves diákok, tisztelt szülők!

       Bevezetésként mindenkinek jó egészséget és sikeres tanévkezdést kívánunk annak ellenére, hogy a COVID-19 vírus rengeteg akadályt gördített elénk.

       A diákok és a pedagógusok egészsége érdekében több biztonsági intézkedést vezettünk be. Kérünk mindenkit, hogy ezt vegyék figyelembe és tartsák is be.

       Ebből kifolyólag a tanévkezdés az alábbi módon valósul meg: 

       2020. szeptember 2.

       845  

       Sekunda, Tercia, Kvarta, 2.AC, 3.A, 4.A, 4.C

       Az iskola épületébe a diákok 845 és 900 között léphetnek be, és mindenkinek át kell esnie a reggeli ellenőrzésen (testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés). Ezután a diákok egyenesen a saját osztályukba mennek, ahol az osztályfőnök várja őket.

        900

       1.AC

       Az iskola épületébe a diákok csak egyedül, szülők kísérete nélkül léphetnek be 900 és 910 között. A belépésnél mindenkinek át kell esnie a reggeli ellenőrzésen (testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés). A bejárattól az osztályfőnök, Szacsko Mónika fogja a diákokat az osztályokba kísérni.

        

       Az osztályfőnöki órák után a diákok elhagyják az iskola épületét.

       2020.szeptember 3-ától az oktatás az órarend szerint fog folyni. Az órarendet legkésőbb
       szeptember 2-áig mindenki megkapja.

       A védőmaszk használata az egész iskola területén kötelező!

       A COVID-19 miatt bevezetett igazgatói intézkedések (2020.9.2-9.15.) [.pdf, Sk]

       Értesítés a diákoknak és a törvényes képviselőnek [.pdf, Hu]

       A belépéshez szükséges dokumentumok [.pdf, Hu]

      • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020 / 2021

      • [Sk]

       Milí žiaci, vážení rodičia!

       Úvodom vám želáme hlavne pevné zdravie a trpezlivosť pri prekonávaní prekážok, ktoré pred nás postavil a ešte postaví vírus COVID-19 a samozrejme, aj napriek tejto nepríjemnosti, Vám želáme úspešný školský rok 2020/2021! 

       Kvôli hrozbe nákazy a našej snahe ochrániť zdravie detí a aj nás, pedagógov, sa nasledujúce týždne budeme riadiť sprísnenými bezpečnostnými opatreniami, ktoré vás žiadame rešpektovať a dodržiavať.

       Z týchto dôvodov sa otvorenie školského roka 2020/2021 uskutoční nasledovne:

       Dňa 2.9.2020

       Od 8.45 hod. 

       Sekunda, Tercia, Kvarta, 2.AC, 3.A, 4.A, 4.C

       Do budovy školy žiaci môžu vstupovať od 8.45 hod. do 9.00 hod. a musia absolvovať ranný filter (meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk) a neodkladne sa presunú do svojich tried, kde budú čakať na príchod triedneho profesora.

       Od 9.00 hod.

       1.AC

       Do budovy školy žiaci prvého ročníka môžu vstupovať (bez doprovodu rodičov!) od 9.00 hod. do 9.10 hod. a musia absolvovať ranný filter (meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk) a z vestibulu budovy ich odvedie triedna profesorka, Mgr. M.Szacsková, do ich kmeňovej triedy, kde dostanú všetky potrebné inštrukcie.

        

       Po úvodných triednických hodinách žiaci opustia budovu školy. Od 3.9.2020 bude prebiehať riadne vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý bude triedam zverejnený najpozdejšie 2.9.2020.

       Nosenie rúšok v budove školy je povinné od 2.9.2020 do 15.9.2020 (aj v triedach)!

       Špeciálne usmernenia pre obdobie od 2.9. do 15.9.2020 pre prevenciu pred nákazou COVID-19 [.pdf, Sk]

       Oznam zákonným zástupcom a žiakom [.pdf, Sk]

       Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy [.pdf]

      • Szepessy Anna, kiemelt első helyezett lett!

      • [Hu]

       A Palóc Társaság 24. alkalommal hirdetett pályázatot a  magyar kultúra napja tiszteletére. A 89 beérkezett pályaművet a Kolczonay Katalin egyetemi oktató vezette bizottság értékelte. Az ünnepélyes eredményhirdetést a Magyarság Házában, a Duna Palotában tartották.

       A meghirdetett pályázat célja: megtartani a magyarságot, őseink örökségét, amit nem lekicsinyelni kell, hanem felemelni.

       Szepessy Anna, a Füleki gimnázium III.A osztályos diákja a díjazottak között volt. Dolgozatában a szülőhely és a család története állt. Kiemelt első helyezést ért el írásával. Gratulálunk!