• Právne informácie

   • Údaje o prevádzkovateľovi

   • Toto webové sídlo je prevádzkované školou Gymnázium - Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, Fiľakovo na publikačnom systéme EduPage (www.edupage.org). Technickým prevádzkovateľom servera tohto webového sídla je spoločnosť aSc Applied Software Consultants, s.r.o.

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Gymnázium - Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, Fiľakovo
    • Telefón
    • 047/4381925,

     Školská jedáleň: +421 903 538 110
    • Adresa školy
    • Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
     www.gymfilakovo.sk
     Slovakia