• Právne informácie

  • Údaje o prevádzkovateľovi webstránky:

    • Meno školy
    • Gymnázium - Gimnázium
    • Telefón
    • 047/4381925,

     Školská jedáleň: +421 903 538 110
    • Adresa školy
    • Námestie padlých hrdinov 2
     986 15 Fiľakovo
     Slovakia