Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
László Molnár ML Rozvrh
Riaditeľ
Vedie krúžok: Internetový krúžok
Vedie krúžok: Krúžok CISCO
Vedie krúžok: Krúžok sieťových technológií - CISCO
molnar.laszlo@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Juraj Péter JP Rozvrh
Zástupca
Triedny učiteľ: II.C
juraj.peter@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Alica Angyalová AA Rozvrh
Učiteľka
 
 
RNDr. Pál Benko BP Rozvrh
Triedny učiteľ: prima
Vedie krúžok: Krúžok biológie - chémie
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
benko.pal@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Erika Estefán EE Rozvrh
Triedna učiteľka: kvarta
estefan.erika@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Csaba Fazekas FCs Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Gáspárová GK Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.C
Vedie krúžok: Kolkársky krúžok
Vedie krúžok: Tanečný krúžok
Vedie krúžok: Turistický krúžok
gasparova.katarina@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Lilla Hegyi Leck HL Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Ľudovít Kelemen Kel Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Peter Klein KP Rozvrh
Triedny učiteľ: I.C
Vedie krúžok: Šachový krúžok
klein.peter@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Tibor Kontor Kont Rozvrh
Triedny učiteľ: III.C
kontor.tibor@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. František Koronczi KF Rozvrh
Triedny učiteľ: III.A
Vedie krúžok: Krúžok nemeckej konverzácie
koronczi.frantisek@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Agnesa Kováčová KA Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
Triedna učiteľka: kvinta
Vedie krúžok: Matematicko-fyzikálny krúžok
kovacova.agnesa@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Alžbeta Labodová LA Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.A
Vedie krúžok: Krúžok slovenského jazyka a slovenskej literatúry
labodova.alzbeta@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Tibor Libiak LT Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Športový krúžok
libiak.tibor@gymfilakovo.sk
 
 
Ildikó Pádárová PI Rozvrh
Učiteľka
 
 
PhDr. Róbert Rubint RR Rozvrh
Učiteľ
rubint.robert@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Monika Szacsková SzM Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
Vedie krúžok: Krúžok chémie
Vedie krúžok: Krúžok ROBOTICA
Vedie krúžok: Krúžok VITALITA
szacskova.monika@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Katalin Szakó SzK Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok anglického jazyka
szako.katalin@gymfilakovo.sk
 
 
Zsuzsanna Szvorák Szv Rozvrh
Učiteľka
Zástupca v triede: kvarta
Vedie krúžok: Divadelný krúžok Apropó
Vedie krúžok: Divadelný krúžok Zsibongó
szvorak.zsuzsanna@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Karel Ticháček TK Rozvrh
Učiteľ
tichacek.karel@gymfilakovo.sk
 
 
RNDr. Róbert Tomolya, PhD. TR Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Krúžok programovania
tomolya.robert@gymfilakovo.sk
 
 
Mgr. Hilda Tóthová TH Rozvrh
Triedna učiteľka: tercia
Vedie krúžok: Krúžok matematiky
tothova.hilda@gymfilakovo.sk

© aScAgenda 2018.0.1108 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.06.2018

Novinky

Kontakt

  • Gymnázium - Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, Fiľakovo
    Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo
    www.gymfilakovo.sk
  • 047/4381925

Fotogaléria