• Testovanie 9

   • Testovanie 9 / Tesztelés 9

   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) uskutočňuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v súlade s platným znením § 155 a 156 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Špecifikácie testov T9 2023 sú zverejnené na stránke https://www2.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2022-2023 v časti Dokumenty na stiahnutie.

    Riadny termín Testovania 9 2023 sa uskutoční v dňoch:

    • 22. marec 2023 (streda) z matematikya maďarského jazyka a literatúry
    • 23. marec 2023 (štvrtok) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry

    Harmonogram testovania

    Ďalšie informácie