• Testovanie 9

   • Testovanie 9 / Tesztelés 9

   • Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej NÚCEM) uskutočňuje celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v súlade s platným znením § 155 a 156 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

    Špecifikácie testov T9 2022 sú zverejnené na stránke https://www.nucem.sk/sk/merania/narodnemerania/testovanie-9/roky/2021-2022 v časti Dokumenty na stiahnutie.

    Riadny termín Testovania 9 2022 sa uskutoční v dňoch:

    • 6. apríl 2022 (streda) z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, resp.  maďarského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským),
    • 7. apríl 2022 (štvrtok) zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry (na školách s vyučovacím jazykom maďarským) a z ukrajinského jazyka a literatúry (na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským).

    Harmonogram testovania