• Novinky

      • Infoprog 2019

      • INFOPROG 2019 je medzinárodná súťaž študentov stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským v Karpatskej kotline.

       Finále súťaže je dvojdňové. Počas finále sa uskutoční súťaž v programovaní, súťaž v kategórii používateľských programov, kvíz škôl, súťaž študentských prednášok a hľadanie pokladu. Počas finále organizujeme aj odborné prednášky z oblasti informatiky pre súťažiacich a ich učiteľov.

       Medzinárodnej súťaže sa zúčastnili aj naši žiaci, z ktorých viacerí sa umiestnili medzi víťazmi. Súťaž prebieha na celoštátnej aj medzinárodnej úrovni. Žiaci nášho gymnázia sa umiestnili na prvom mieste spomedzi škôl, tak v celoslovenskej ako aj medzinárodnej súťaži .

       Ďalšie naše výsledky:

       Kategória “A” programátorskej súťaže:
       Péter Lukács získal 1. miesto v celoslovenskej a 2. miesto v medzinárodnej súťaži.

       Kategória “B” programátorskej súťaže:
       András Gáspár - 2. miesto v celoslovenskej a 4. miesto v medzinárodnej súťaži.

       Kategória”A” používateľských programov:
       Adrián Szacsko - 3. miesto v celoslovenskej súťaži

       Kategória “B” používateľských programov:
       Anna Viktória Both - 1. miesto v celoslovenskej a 3. miesto v medzinárodnej súťaži.

       Az INFOPROG 2019 a Kárpát-medence magyar tanítási nyelvű középiskoláinak nemzetközi számítástechnikai versenye.

       A verseny döntője kétnapos rendezvény. A döntő alatt sor kerül a programozói kategória és a felhasználói kategória versenyére, az iskolák vetélkedőjére, prezentációk bemutatására, valamint a kincskereső versenyre. A döntő ideje alatt informatikai előadásokat is szervezünk a résztvevők számára.

       A nemzetközi informatikai megmérettetésben diákjaink is részt vettek és többen a győztesek közé kerültek. A verseny országos és nemzetközi szinten zajlik.

       Az iskolák versenyben a nemzetközi és szlovákiai versenyben is első helyezést ért el a Füleki Gimnázium.

       További eredményeink:

       A programozói verseny A kategóriája:
       Lukács Péter - az országos verseny 1. helyezés, nemzetközi verseny 2. helyezés

       A programozói verseny B kategóriája:
       Gáspár András -  országos 2. helyezett és nemzetközi 4. helyezett

       A felhasználói verseny A kategóriája:
       Szacsko Adrián - az országos verseny 3. helyezés

       A felhasználói verseny B kategóriája:
       Both Anna Viktória - országos 1. helyezés és nemzetközi 3.  helyezés

      • Stretnutie IT Akadémie - IT Akadémia találkozó

      • V učebni fyziky Fiľakovského gymnázia sme usporiadali informačný deň pre základné a stredné školy z okolia s cieľom popularizovať projekt IT Akadémia.

       Po prednáške Evy Kalužákovej nasledovala vzorová hodina so žiakmi III. A triedy  pod vedením pani Moniky Szacskovej.

       Dúfame, že účastníkov môžeme čoskoro vítať medzi partnermi IT Akadémie a znovu ich stretnúť aj v IT Science laboratóriu nášho gymnázia.

       A Füleki Gimnázium fizika termében tájékoztató napot tartottunk a környék alapiskolái és középiskolái részére, melynek célja az IT Akadémia projekt népszerűsítése volt.

       Kalužáková Eva előadát egy bemutató óra követte, melyet iskolánk tanára, Szacsko Monika tartott a III.A osztály tanulói segítségével.  

       Reméljük, hogy a résztvevőket hamarosan IT Akadémia partnerként köszönthetjük és viszont láthatjuk őket a gimnázium IT Science Laboratóriumában is.

      • Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd

      • “Úspech je tým, čo nás urobí šťastným.” (István Széchenyi)

       Naši žiaci boli úspešní aj na krajskom kole súťaže “Pekná maďarská reč”. 
       V 2. kategórii Dalma Sonkoly sa umiestnila na 1. mieste a v 3. kategórii András Gáspár získal 2. miesto. Prajeme im veľa úspechov v celoslovenskom kole.

       "A siker az, ami boldoggá tesz." (Széchenyi István)

       Sikeresen szerepeltek gimnazistáink az idei Szép Magyar Beszéd verseny kerületi fordulóján. A 2. kategóriában Sonkoly Dalma kvartás tanulónk 1. helyezett lett, a 3. kategóriában Gáspár András 2. helyezést ért el.
       Sok sikert kívánunk nekik az országos megmérettetésben!

      • Sudoku

      • Z príležitosti Pamätného týždňa Istvána Koháryho, ZŠ Koháryho usporiadala súťaž Sudoku, ktorej sa zúčastnili  aj žiaci našej školy.

       V II. kategórii boli nasledovné výsledky:
       Róbert vetrák /primo/ - 1. miesto
       Krisztián Molnár /primo/ - 1. miesto
       Dávid Antal /primo/ - 10. miesto

       V III. kategórii:
       Evelin Juhász /kvarta/ - 8. miesto
       Eszter Ferenc /sekunda/ - 14. miesto

       A II. Koháry István Emlékhét keretében Sudoku versenyt rendezett a II. Koháry István Alapiskola. A rendezvényen iskolánk diákjai is sikeresen szerepeltek.

       A II.kategóriában elért eredmányeink: 
       Vetrák Róbert (Prímó) - 1. helyezés
       Molnár Krisztián (Prímó) - 1. helyezés
       Antal Dávid (Prímó) - 10. helyezés

       A III. kategóriában elért eredményeink:
       Juhász Evelin (Kvarta) - 8. helyezés
       Ferencz Eszter (Szekunda) - 14. helyezés