• Novinky

      • Continental - exkurzia / Continental - gyárlátogatás

      • [SK]

       Žiaci našej školy navštívili spoločnosť Continental AG vo Zvolene. Po príchode dostali všeobecné informácie o továrni a pracovných miestach, ktoré spoločnosť ponúka. Následne mali možnosť navštíviť chemické laboratórium, kde nahliadli do tajov chemických procesov.

       [HU]

       Iskolánk diákjai látogatást tettek a Continental AG zólyomi üzemében. Az érkezést követően a diákok általános tájékoztatást kaptak a gyár működéséről és általa kínált munkalehetőségekről. Ezek után a gyárban tett körbevezetés során lehetőség nyílt a kémiai laboratórium megtekintésére is, melynek során betekintést nyertek a vegyi technológiai folyamatok rejtelmeibe.

      • READYCON 2023

      • [SK]

       Dňa 21. novembra sa konala najväčšia online konferencia READYCON, ktorej cieľom je poskytnúť študentom prehľad o aktuálnych trendoch a možných scenároch budúcnosti, aby vedeli podnikať kroky, ktoré im pomôžu nájsť uplatnenie v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí. Zúčastnili sa jej aj študenti našej školy, ktorí počúvali príspevky ľudí priamo z praxe. V jednotlivých workshopoch sa mohli viac dozvedieť o blockchaine, umelej inteligencii, chatbotoch, digitalizácii v zdravotníctve, budúcnosti liečiv ako aj o decentralizovaných financiách.

       [HU]

       November 21-én került megrendezésre a READYCON elnevezésű online konferencia, melynek elsődleges célja, hogy áttekintést nyújtson a diákok számára a jelenlegi illetve a jövőben várható munkaerőpiac helyzetéről. A konferencián iskolánk diákjai is részt vettek, akik tapasztalt szakemberek előadásait meghallgatva nyertek betekintést a blockchain, mesterséges intelligencia illetve chatbotok világába, a digitalizált orvostudományba, a jövő gyógyszeriparába és a decentralizált pénzügyi rendszerekbe.