• Novinky

      • Literárny deň v Dolnej Strehovej / Irodalmi nap Alsósztregován

      • [SK]

       Na pozvanie Múzea kultúry Maďarov na Slovensku sa autobus so žiakmi fiľakovského gymnázia vydal na Literárny deň do Dolnej Strehovej, aby si pripomenul dvojsté výročie narodenia Imreho Madácha.

       Po prezretí výstavy nasledovali interaktívne hry a scénky z Tragédie človeka, po ktorých nasledovalo predstavenie hry našich žiakov „Édes Éden“, ktoré diváci obdarili búrlivým potleskom.

       Po krátkej prechádzke v parku sme si uctili básnikov hrob.

       Deň uzavrelo združenie Kerekasztal z Budapešti s diskusným divadlom Madách, kde mali žiaci možnosť vyjadriť svoj názor na budúcnosť a ničenie našej planéty.

       [HU]

       A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma meghívására egy busznyi füleki gimnazista indult el az Alsósztregovai Irodalmi Napra, hogy Madách Imre születésének bicentenáriumára emlékezzenek.

       A kiállítás megtekintése után interaktív játékok, jelenetek következtek Az ember tragédiájából, majd diákjaink bemutatták az ÉDES ÉDEN című játékukat, melyet a közönség nagy elismeréssel, tapssal köszönt meg.

       Rövid séta következett a parkban, majd megkoszorúztuk a költő sírját.

       A Kerekasztal Társulás Budapestről Madách Vitaszínházzal zárta napot, melyen a diákjaink alkalmat kaptak kifejteni a véleményüket a jövőről, a bolygónk pusztulásáról.

      • Netradičné hodiny literatúry / Rendhagyó irodalmi órák

      • [SK]

       Žiaci fiľakovského gymnázia si mohli overiť svoje vedomosti pomocou interaktívnych hier a tabúľ Petőfiho chodníka na dvore Maďarského domu. Celodenné aktivity boli doplnené hravými úlohami, kvízmi, krátkymi videami. Žiaci si pozreli aj výstavu Petőfiho na hrade.​​​

       [HU]

       A Füleki Gimnázium diákjai a Magyar Közösségi Ház udvarán próbálhatták ki tudásukat a Petőfi ösvény interaktív játékaival,tábláival.

       Játékos feladatok, kvízek, kis videók egészítették ki a napi feladatokat, valamint a várbéli Petőfi kiállítást is megtekintették a fiatalok.

      • Celý svet je javisko... / Színház az egész világ....

      • [SK]

       Potulný festival bol vynikajúcou príležitosťou na divadelné a odborné vzdelávanie, na stretnutie a výmenu skúseností divadelníkov z regiónu.

       Vo večernom programe Kultikonu PT, združenia Csemadokfiľakovského gymnázia sa predstavila divadelná skupina Apropó s hrou Kalokagathia.

       Podujatie podporil KULTMINOR – fond na podporu kultúry národnostných menšín.​​​​​​

       [HU]

       A Barangoló Fesztivál kiváló lehetőség volt a környék színjátszóinak találkozására, a színházi, szakmai továbbképzésre, a közös élményekre .

       A Kultikon PT a Csemadok Füleki Alapszervezete és a Füleki Gimnázium esti programjában fellépett az Apropó Kisszínpad, az idei Kalokagathia c. darabjával.

       A rendezvény a Kultminor Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósult meg.

      • TREPP

      • [SK]

       V predstavení divadelnej platformy TREPP sme sa zaoberali týmito otázkami: „Načo je škola? Aké výzvy čakajú budúcu generáciu? Aké vedomosti potrebujú ľudia 21. storočia?“ Interaktívne divadelné formy poskytli príležitosť hercom a žiakom spoločne uvažovať o predmetných otázkach.

       Za túto príležitosť veľmi pekne ďakujeme!

       [HU]

       A TREPP színházi platfom előadásában a következő kérdésekkel foglalkoztunk :

       Mire való az iskola? Milyen kihívások várnak a felnövekvő generációkra? Milyen tudásra van szüksége a XXI. század emberének? Az interaktív színházi formák lehetőséget adtak arra, hogy a színészek és a diákok közösen gondolkodjanak a húsbavágó kérdéseken.

       Köszönjük szépen a lehetőséget!

      • Digitálna Mágia - Prelietavé drony / Digitális Mágia – Tovaszálló drónok

      • [SK]

       Rozvíjame digitálnu gramotnosť cez vzrušujúci projekt

       V snahe posunúť vzdelávanie o krok vpred a zasadiť digitálnu gramotnosť do vzrušujúceho kontextu, usporiadalo občianske združenie e-Talentum v  spolupráci  s gymnáziom vo Fiľakove projekt "Digitálna Mágia - Prelietavé drony". Tento inovatívny projekt ( január - november 2023), s podporou Nadácie Pontis a SK-NIC, sa stal prostriedkom na rozvoj programovania a technologických zručností prostredníctvom fascinujúceho sveta programovateľných dronov.

       V rámci projektu sme usporiadali až 9 workshopov, ktoré boli zamerané na žiakov základných škôl a pedagógov (20 učiteľov). Účastníci (212 žiakov)  mali možnosť nielen sa dozvedieť o programovaní dronov, ale aj získať praktické skúsenosti a súčasne zdieľať svoje poznatky so širokou komunitou. Týmto spôsobom sme vytvorili priestor nielen pre vzdelávanie, ale aj pre výmenu skúseností a podporu tvorby inovačných vzdelávacích prístupov.

       Možnosť vypožičať si od organizačnej školy sadu programovateľných dronov umožnila ostatným školám (9 ZŠ) prakticky demonštrovať túto vzrušujúcu disciplínu svojim žiakom. Týmto spôsobom sa dosiahol cieľ šírenia vedomostí a inovatívneho prístupu k vzdelávaniu v oblasti technológií.

       Tešíme sa na budúce kroky projektu Digitálna Mágia - Prelietavé drony a na ďalšiu spoluprácu so sponzormi a vzdelávacími inštitúciami na rozvoji digitálnej gramotnosti našich mladých nadaných programátorov.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

       [HU]

       Izgalmas projekt a digitális írástudás fejlesztéséért

       Az e-Talentum polgári társulásFüleki Gimnáziummal közösen egy érdekes, innovatív programban egyesítették erőiket, létrehozva a "Digitális Mágia – Tovaszálló drónok" projektet. Ennek a kezdeményezésnek a célja a digitális írástudás fejlesztése és az oktatás új dimenziójának bevezetése volt.

       A projekt során a résztvevők számára lehetőség nyílt megismerkedni a programozható drónok lenyűgöző világával. Az alapiskolás diákok (212 tanuló) és a pedagógusok (20 tanár) részére 9 workshopot szerveztünk a Pontis Alapítvány és az SK-NIC támogatásának köszönhetően.

       A workshopok célja nem csak a drónprogramozás elsajátítása volt, hanem a gyakorlati tapasztalatok szerzése és az ismeretek megosztása a szélesebb közösséggel. Ennek érdekében a projektbe bekapcsolódó iskolák  (9 AI) drónkészletet kölcsönözhettek ki a szervezőktől.

       Reméljük, hogy a támogatóknak köszönhetően a közeljövőben további sikeres projekteket tudunk lebonyolítani az oktatási intézményekkel közösen.