• Novinky

      • Dejepisná súťaž - II. Rákóczi Ferenc történelmi vetélkedő

      • Koncom školského roka sa uskutočnila dejepisná súťaž v organizácií Múzea Františka II. Rákócziho v Sárospataku a Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku. Oblastného kola sa naši žiaci – Anna Szepessyová, Fatima Mészárosová a Orsolya Mihályová – zúčastnili v Rimavskej Sobote. Oblastné kolá sa v rovnaký deň konali na viacerých miestach Slovenska.

       Tím fiľakovského Gymnázia dosiahol opäť vynikajúci výsledok, kedy v celoslovenskom meradle nenašli premožiteľa a skončili na 1.mieste v rámci Slovenska. Týmto sa nominovali do finále súťaže, ktoré sa bude konať v septembri v Sárospataku.

       Az iskolaév végén az SZMPSZ és a II.Rákóczi Ferencz múzeum rendezésében sor került a II. Rákóczi Ferenc történelmi vetélkedőre. A körzeti fordulót diákjaink – Szepessy Anna, Mészáros Fatima és Mihály Orsolya – Rimaszombatban írták meg.

       A füleki Gimnázium csapata ismét remek sikert ért el. Országos méretben I. helyezést értek el és így meghívást kaptak a döntőre, amely szeptemberben Sárospatakon lesz. 

      • Cultura Nostra

      • Aj tento sa uskutočnila medzinárodná dejepisná súťaž Cultura Nostra, ktorú organizuje benediktínske opátstvo v Pannonhalme a ktorá je považovaná za jednu z najprestížnejších dejepisných súťaží v strednej Európe vôbec. Témou súťaže boli tento rok dejiny Sedmohradska.

       Po viacerých úspešných súťažných rokoch nášho gymnázia nás organizátori súťaže obzvlášť poctili, keďže druhé – oblastné kolo sa mohlo uskutočniť priamo u nás vo fiľakovskom Gymnáziu.

       V tomto kole sa družstvo našej školy - Anna Szepessy, Anna Viktória Both a Vivien Körmendi – prebojovalo medzi 10 najlepších tímov z celej Karpatskej kotliny a dostali pozvanie na finále do opátstva v Pannonhalme. Tu museli svoje vedomosti
       preukázať ako slovne, tak aj písomne pred porotou s obzvlášť zvučnými menami, ako napr. Dr. Várkonyi a Dr. Fazekas z Univerzity Lóránda Eötvösa, Dr. Antal Molnár z Maďarskej akadémie vied, alebo Dr. Kees Teszelszky z Kráľovskej knižnice v Haagu. Vo
       viachodinovom zápolení naši žiaci dokázali, že patria v štúdiu histórie medzi elitu a porota ich vedomosti ocenila viacdňovým študijným zájazdom.

       A Pannonhalmi főapátság szervezésében idén is sor került a Cultura Nostra nemzetközi történelmi vetélkedőre. Az idei témakör Erdély történelmével volt kapcsolatos.

       Iskolánkat a szervezők részéről nagy megtisztelés érte, mivel a Füleki Gimnázium adhatott otthont a körzeti fordulónak.

       Diákjaink - Szepessy Anna, Both Anna Viktória és Körmendi Vivien – bejutottak a 10 legjobb Kárpát-medencei csapat közé és meghívást kaptak a szóbeli döntőre, amely a Pannonhalmi főapátságban zajlott le. Itt a tudásukat egy szakmai zsüri előtt mutatták meg, melynek tagjai rangos hazai és külföldi történészek voltak: Dr. Várkonyi Gábor és Dr. Fazekas István az ELTE-ről, Dr. Molnár Antal a Magyar Tudományos Akadémiáról, és Dr. Kees Teszelszky a Hágai Királyi Könyvtárból. A több órás megmérettetésen diákjaink bebizonyították kiváló tudásukat, amelyet a zsűri és a szervezők egy több napos tanulmányi úttal jutalmaztak.

      • Dejepisná súťaž - Lakiteleki történelmi vetélkedő

      • Tradične usporiadaná dejepisná súťaž v maďarskom Lakitelek mala tento rok tému prvej svetovej vojny a trianonskej zmluvy. Najúspešnejšie si z našej školy počínalo družstvo druháčiek – Anna Szepessy, Anna Viktória Both a Vivien Körmendi, ktoré sa po úvodných kolách prebojovali do semifinále a odtiaľ až do medzinárodného finále, kde ako jediný tím zo Slovenska obsadili 8. miesto.

       A minden évben megrendezendő Lakiteleki történelmi vetélkedő témája az idén Trianon volt. Iskolánkról legsikeresebben a Szepessy Anna, Both Anna Viktória és Körmendi Vivien alkotta csapat szerepelt, amely az írásbeli fordulók után elődöntőbe került. Az elődöntőben megmérettették tudásukat más Kárpát-medencei csapattal és sikeresen döntőbe kerültek. A döntőben egyetlen Szlovákiai csapatként versenyeztek és 8. helyezést értek el.