• Novinky

      • TANÉVKEZDÉS

      • [Hu]

       Kedves diákok, tisztelt szülők!

       Bevezetésként mindenkinek jó egészséget és sikeres tanévkezdést kívánunk annak ellenére, hogy a COVID-19 vírus rengeteg akadályt gördített elénk.

       A diákok és a pedagógusok egészsége érdekében több biztonsági intézkedést vezettünk be. Kérünk mindenkit, hogy ezt vegyék figyelembe és tartsák is be.

       Ebből kifolyólag a tanévkezdés az alábbi módon valósul meg: 

       2020. szeptember 2.

       845  

       Sekunda, Tercia, Kvarta, 2.AC, 3.A, 4.A, 4.C

       Az iskola épületébe a diákok 845 és 900 között léphetnek be, és mindenkinek át kell esnie a reggeli ellenőrzésen (testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés). Ezután a diákok egyenesen a saját osztályukba mennek, ahol az osztályfőnök várja őket.

        900

       1.AC

       Az iskola épületébe a diákok csak egyedül, szülők kísérete nélkül léphetnek be 900 és 910 között. A belépésnél mindenkinek át kell esnie a reggeli ellenőrzésen (testhőmérséklet mérés, kézfertőtlenítés). A bejárattól az osztályfőnök, Szacsko Mónika fogja a diákokat az osztályokba kísérni.

        

       Az osztályfőnöki órák után a diákok elhagyják az iskola épületét.

       2020.szeptember 3-ától az oktatás az órarend szerint fog folyni. Az órarendet legkésőbb
       szeptember 2-áig mindenki megkapja.

       A védőmaszk használata az egész iskola területén kötelező!

       A COVID-19 miatt bevezetett igazgatói intézkedések (2020.9.2-9.15.) [.pdf, Sk]

       Értesítés a diákoknak és a törvényes képviselőnek [.pdf, Hu]

       A belépéshez szükséges dokumentumok [.pdf, Hu]

      • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020 / 2021

      • [Sk]

       Milí žiaci, vážení rodičia!

       Úvodom vám želáme hlavne pevné zdravie a trpezlivosť pri prekonávaní prekážok, ktoré pred nás postavil a ešte postaví vírus COVID-19 a samozrejme, aj napriek tejto nepríjemnosti, Vám želáme úspešný školský rok 2020/2021! 

       Kvôli hrozbe nákazy a našej snahe ochrániť zdravie detí a aj nás, pedagógov, sa nasledujúce týždne budeme riadiť sprísnenými bezpečnostnými opatreniami, ktoré vás žiadame rešpektovať a dodržiavať.

       Z týchto dôvodov sa otvorenie školského roka 2020/2021 uskutoční nasledovne:

       Dňa 2.9.2020

       Od 8.45 hod. 

       Sekunda, Tercia, Kvarta, 2.AC, 3.A, 4.A, 4.C

       Do budovy školy žiaci môžu vstupovať od 8.45 hod. do 9.00 hod. a musia absolvovať ranný filter (meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk) a neodkladne sa presunú do svojich tried, kde budú čakať na príchod triedneho profesora.

       Od 9.00 hod.

       1.AC

       Do budovy školy žiaci prvého ročníka môžu vstupovať (bez doprovodu rodičov!) od 9.00 hod. do 9.10 hod. a musia absolvovať ranný filter (meranie telesnej teploty a dezinfekcia rúk) a z vestibulu budovy ich odvedie triedna profesorka, Mgr. M.Szacsková, do ich kmeňovej triedy, kde dostanú všetky potrebné inštrukcie.

        

       Po úvodných triednických hodinách žiaci opustia budovu školy. Od 3.9.2020 bude prebiehať riadne vyučovanie podľa rozvrhu, ktorý bude triedam zverejnený najpozdejšie 2.9.2020.

       Nosenie rúšok v budove školy je povinné od 2.9.2020 do 15.9.2020 (aj v triedach)!

       Špeciálne usmernenia pre obdobie od 2.9. do 15.9.2020 pre prevenciu pred nákazou COVID-19 [.pdf, Sk]

       Oznam zákonným zástupcom a žiakom [.pdf, Sk]

       Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy [.pdf]