• Novinky

      • Dištančná forma vyučovania pre 1.-4. ročníky

      • Rozhodnutie pandemickej komisie SR a Ministra školstva SROd pondelka (12.10.2020) prechádzajú stredné školy na dištančné vzdelávanie!

       V osemročnom gymnáziu bude prebiehať vyučovanie riadne (prezenčnou formou) v škole! Počas vyučovania budú dôsledne dodržané všetky protiepidemiologické nariadenia riaditeľa školy! 

       V pondelok (12.10.2020) začne vyučovanie v Sekunde, Tercii a v Kvarte 3. vyučovacou hodinou (teda od 9.45 hod.). Zajtra sa raňajky nepodávajú. Obed bude. V ostatné dni kuchyňa varí v doterajšom režime (teda raňajky aj obedy). 

       O prípadných zmenách budeme okamžite informovať!

       Mgr. Juraj Péter, riaditeľ školy