• Novinky

      • Poznaj slovenskú reč

      •  Rozvíjanie komunikačných schopnosti a návykov je cieľom súťaže Poznaj slovenskú reč. Jej cieľom je získanie kvalitnej jazykovej kompetencie, t. j. schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových situáciách. V tomto roku sme ju usporiadali v dvoch kategóriach.

         V 2. kategórií sme udelili: 

                                                   3. miesto Dávidovi Sváčikovi

                                                   2. miesto Róbertovi Vetrákovi

                                                   1. miesto Barta Réke Vande

        V 3. kategórii na 3. mieste sa umiestnila Karolina Bodorová 3. A, 2. miesto získal Dávid Tóth, 3. A a víťazkou sa stala Dorina Michaela Mezőová, 3. A.