• Novinky

      • Pekná maďarská reč - Szép magyar beszéd

      • “Máme jednu vlasť: tou je maďarský jazyk.”

       Citovali sme myšlienky Sándora Kányádiho na školskom kole  súťaže “Pekná maďarská reč”. Súťažili dve naše žiačky z osemročného oddelenia, ktoré pekne slohujú, majú peknú výslovnosť a dobrú čitateľskú gramotnosť.

       Sú to Barbara Darabos z prímy a Dalma Sonkoly z kvarty, ktoré riešili tvorivé úlohy.

       V porote okrem učiteliek hodnotil aj Péter Lukács, kto bol víťazom vlaňajšej celoštátnej súťaže pod názvom “Kazinczyho dni”.

       Na okresnom kole našu školu reprezentovala Dalma Sonkoly.

       "Egyetlen hazánk van: ez a magyar nyelv." 

       Kányádi Sándor gondolatait idéztük a Szép Magyar Beszéd iskolai fordulóján. Két szépen fogalmazó, értő olvasó és szép kiejtésű diákunk vetélkedett a kisgimisek között. Darabos Barbara primós diákunk a kvartás Sonkoly Dalmával oldotta meg a szövegolvasást és a szövegalkotó feladatokat.

       A zsűriben a tanárokon kívül Lukács Péter értékelt, aki a tavalyi országos Kazinczy Napok legjobbja volt.

       Iskolánkat a járási versenyen Sonkoly Dalma képviseli.

      • Netradičná hodina - Rendhagyó irodalomóra

      • “Tak oni milovali!”

       Počujeme často na hodine maďarskej literatúry tie ľúbostné dopisy, ktoré sú z pera našich najväčších básnikov. Tento týždeň sme mali možnosť stretnúť sa s autorom Krisztiánom Nyárim, ktorí so svojou spolubesedkyňou nám priblížil umenie dopisovania.

       Így szerettek ők!

       Halljuk gyakran a magyar irodalom órán azokat a szerelmes leveleket, melyek legnagyobb költőink, íróink tollából származnak. Nos, a szerzővel, Nyári Krisztiánnal találkozhattunk a héten, aki kellemes beszélgetőpartnerével közelebb hozta számunkra a levelezés művészetét.

      • Netradičná hodina - Rendhagyó irodalomóra

      • 21-ho februára žiaci gymnázia sa zúčastnili netradičnej hodiny literatúry. Umelec, nositeľ ceny “Latinovits” a “Radnóti”, Lóránt Péter Tóth im priblížil myšlienky Attilu Józsefa o láske, viere a mieri.  Rozprával o básnikovi tak, aby sa dalo čerpať z jeho osudu.

       Podujatie podporil Zväz Rákóczi.

       A füleki gimnazisták február 21-én rendhagyó irodalomórán vettek részt. Tóth Péter Lóránt, versvándor közelítette meg számukra József Attila szeretetről, hitről, békéről és a meg nem alkuvásról szóló gondolatait. A Latinovits- és Radnóti-díjas előadóművész úgy beszélt a költőről, hogy a költősorsból erőt lehessen meríteni.

       A műsor a Rákóczi Szövetség támogatásával valósult meg.

      • Celoškolské zasadnutie ZRPŠ - Összülői értekezlet

      • 25. október 2018 (štvrtok) o 15.30 hod. v budove gymnázia. 

       Plánovaný program:

       • Otvorenie
       • Referát o činnosti Združenia rodičov
       • Referát o činnosti školy
       • Diskusia
       • Triednické združenia

       ----------------------------------------------------------------------------------------------

       2018. október 25. (csütörtök), 15.30 órai kezdet.

       Tervezett program:

       • Megnyitó
       • A szülői szövetség beszámolója
       • A Füleki Gimnázium beszámolója
       • Fórum
       • Osztályszülői értekezletek