• Novinky

      • Fiľakovské gymnázium dnes a zajtra

      • S novým vedením Gymnázia vo Fiľakove prichádza zmena. Zameraná bude na užšiu spoluprácu so samosprávou, zriaďovateľom i okolitými základnými školami. Príďte si vypočuť novú stratégiu školy a majte informácie z prvej ruky! 

       Aké novinky sú aktuálne na gymnáziu? Aké má škola súčasné aktivity? Ako prebieha rekonštrukcia interiéru? Na tieto i na mnohé ďalšie otázky Vám zodpovedia riaditeľ školy Juraj Péter, zástupca riaditeľa a vedúci komisie školstva pri MsZ László Kerekes a primátor Fiľakova a krajský poslanec Attila Agócs v utorok 10. decembra o 16:00 hod. v aule školy (na 2. poschodí).

       Súčasťou programu bude prezentácia, prehliadka zrekonštruovaných priestorov budovy a diskusia. Tešíme sa na Vás!

      • A Füleki Gimnázium jelene és jövője

      • A Füleki Gimnázium új igazgatósága változásokra tör, melyek az önkormányzattal, az iskolafenntartóval és a környező alapiskolákkal történő szorosabb együttműködésen alapulnak. Jöjjön el, és hallgassa meg az iskola új cselekvési tervét, legyen első kézből informálva! 

       Mi újság a gimnáziumban? Milyen aktivitások zajlanak jelenleg? Hogyan halad a belső terek felújítása? Ezekre és további más kérdésekre kaphat választ Péter Juraj igazgatótól és Kerekes Lászlótól, a helyettesétől és a Városi Képviselő-testület mellett működő oktatási bizottság elnökétől, valamint Agócs Attila polgármestertől és megyei képviselőtől december 10-én (kedden) 16:00 órától az iskola 2. emeleti nagytermében.

       A program részeként a jelenlévők prezentációt láthatnak, megtekinthetik az épület felújított helyiségeit, és részt vehetnek a gimnázium jövőjét érintő vitában. Szeretettel várunk mindenkit!

      • Adventi fellépés

      • [Hu]

       Szép hagyomány már Fülek városában, hogy advent idején a Csemadok Füleki Alapszervezete óriási a koszorút és Betlehemet készít, melynek négy gyertyáját mindig különböző kulturális csoportok, közösségek és képviselők gyújtanak meg.

       Az idei első adventi gyertyát a város polgármestere gyújtotta meg. Közreműködtek végzős negyedikes gimnazistáink, Balog Maros és Tóth Viktória.

       Köszönet nekik a szép adventi versekért!

      • Apropó és Zsibongó füleki fellépése - Vystúpenie divadla Apropó a Zsibongó vo Fiľakove

      • [Hu]

       November utolsó hetében a füleki Városi Művelődési Központ felkérésére a héten a Füleki Gimnázium színjátszói 5 fellépést tartottak kis - és nagyobb iskolásoknak, szülőknek és a színházkedvelőknek.

       Bemutatásra került a Zsibongó Kisszínpad idei országos gyémántsávos darabja, A kis kuruc címmel. Az Apropó Kisszínpad pedig bemutatta és eltemette Édes álmok c. bogarakról szóló darabját, melyet a Čapek testvérek drámájából írt át és vitt színre a csapat.

       Ezúton is köszönetet szeretnénk mondani az összes színjátszónak,hogy fáradtságot nem ismerve vállalták a próbákat, kulisszahordozást, kellékek cipelését és az örömteli játékot. A negyedikeseinktől búcsúzunk, jó felkészülést kívánunk az érettségire!

      • Apropó előadás Szepsiben - Vystúpenie Apropó v Moldave nad Bodvou

      • [Hu]

       Az Apropó Kisszínpad Édes álmok c. idei előadása Szepsiben is nagy sikert aratott. A bírálóbizottság kiemelte a látványt, az energikus jelenlétet, a kellékek és díszletek kavalkádját, a zenei összhangot.

       A csoport a legjobb rendezés díját nyerte el az országos megmérettetésen.Köszönjük nektek apropósok !

      • Rendhagyó irodalomóra / Netradičná hodina

      • [Hu]

       Rendhagyó irodalomórán vehettek részt a Füleki Gimnázium tanulói.

       Bandor Éva és Olasz István, színművészek Szerelem ez ? címmel mutatták be játékos, ötletes, szórakoztató és tanulságos verses-zenés összeállításukat.

       Köszönet a támogatóknak,hogy részesei lehettünk az előadásnak!

      • Výzva na predloženie cenovej ponuky

      • Gymnázium-Gimnázium Fiľakovo, ako verejný obstarávateľ si Vás dovoľuje požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:

       „Výmena dverí a zárubní“

       za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ).

       Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

       Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky a čestného vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

       Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.

       Ponuku je možné predložiť elektronicky na mailovú adresu kancelaria@gymfilakovo.sk, alebo osobne v uzatvorenej obálke s označením: „Cenová ponuka – Výmena dverí a zárubní“ na sekretariát verejného obstarávateľa v termíne do 27.11.2019 do 13:00 hodiny.

       V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do konca decembra 2019 podľa špecifikácie uvedenej v prílohe.

       Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

                   S pozdravom                                                                        

        

       Mgr. Juraj Péter

       riaditeľ

       Príloha:

       1. Dokumentácia - https://drive.google.com/drive/folders/1TSaNd2kFJULyVQ16eU74ZjtmgwrjmE5c?usp=sharing

      • Új vezetés a füleki gimnáziumban

      • Októberben a füleki gimnázium jelentős változáson ment keresztül. Az igazgatói posztra az eddigi helyettest, Péter Jurajt választották. Helyettese a volt alpolgármester, Kerekes László lett. Az újonnan kinevezett igazgatóval beszélgettünk jövőbeni terveiről.

       A gimnázium élén hosszú idő után történt változás. Mit gondol erről?

       Tizenöt év után történt változás a gimnázium legfelső vezetésében. Molnár László három cikluson keresztül vezette iskolánkat, a nyilvánosság pedig már valószínűleg érzékelte a változás szükségességét, így rám esett a választás. Molnár László odaadó, lelkiismeretes munkát végzett, s munkájával egy, a 21. század követelményeinek megfelelő iskolát adott át, növelve versenyképességét nem csak térségünkben. Gondolom újításai majd egy bizonyos idő eltelte után válnak igazán értékessé, hiszen bizonyos területeken (főleg az informatika bevezetése az oktatás során) úttörőnek számítunk nemcsak térségünkben, hanem szlovákiai viszonylatban is. Helyettesem Kerekes László lesz.

       A füleki gimnáziumban egyáltalán nem számít újoncnak. Melyek voltak eddigi pályafutásának legfőbb állomásai?

       Kisebb kihagyással, mikor tanfelügyelő voltam, 1996 óta tanítok a gimnáziumban. 18 éven keresztül töltöttem be az igazgatóhelyettesi posztot. Az Eperjesi Egyetem Bölcsészettudományi Karán szlovák nyelv–történelem szakon szereztem diplomát. Hagyományteremtő céllal vezettem be a múltban a „Bársonyos Diáknapok“ elnevezésű rendezvényt, melynek során a városvezetéssel együttműködve megemlékezünk az 1989-es csehszlovákiai novemberi eseményekről. Ezen a napon elevenítjük fel a középkori líceumok hagyományát, melynek során a polgármester a város tiszteletbeli polgáraivá fogadja az elsősöket tanulmányaik idejére. Az utóbbi években az Erasmus+ program koordinátora és kivitelezője voltam iskolánkban. A programnak köszönhetően diákjaink több, a nyelvtanulást segítő külföldi tanulmányúton vehettek részt. Iskolánk ezáltal ismertté vált több neves külföldi oktatási intézmény számára is, főleg a tehetséggondozás területén.

       Milyen új elképzelései vannak, s mit szeretne elsőként az új posztján megvalósítani?

       A tanév már beindult, így mélyreható változások bevezetésére nem igazán van lehetőség. Jelenlegi legfőbb feladatunk az iskola elektromos vezetékeinek teljes cseréje, ami a későbbiekben lehetőséget nyújt új projektek megvalósítására. Célunk egy új digitális laboratórium megépítése, melynek köszönhetően tanulóink modern eszközök segítségével végezhetnek majd különböző tudományos tevékenységeket. Erre épül egy következő tervezet, ahol az EU által kiemelt fontossággal bíró modern kompetenciákat, pontosabban az olvasói, a matematikai, a digitális és a pénzügyi műveltséget szeretnénk fejleszteni diákjainknál. A közeljövőben szeretném felvenni a kapcsolatot legfőbb partnereinkkel, a füleki általános iskolák igazgatóival. Erősíteni szeretném a városvezetéssel és a képviselő-testülettel való együttműködést, mivel több képviselő is iskolánk volt tanulója, így érthetően érdekli őket intézményünk élete.

       A diákok száma, a nyolcosztályos gimnáziumi oktatás bevezetése ellenére az utóbbi években folyamatosan csökken. Miben látja ennek okait, s hogyan szeretné megállítani ezt a kedvezőtlen folyamatot.

       Igen, aggasztó számomra ez a folyamat. Másrészt viszont nem meglepő, mivel a születések száma a városunkban és környékünkön történelmi mélypontra süllyedt. Más szóval: általában kevés a gyerek, s csökkenőben az érdeklődés a gimnáziumi oktatás iránt. A szülők bizalma is elfordult a gimnáziumtól, sokkal inkább a valamilyen szakképzést nyújtó iskolákat részesítik előnyben. Egy későbbi főiskolai képzettség megszerzésének lehetősége sem igazán bizalomgerjesztő számukra, mert gyakran akadályként merül fel a tanulmányi idő hossza, valamint anyagi igényessége. A jövőben szeretném az elméleti oktatást kibővíteni, főleg az állami és a vállalkozói szektorban érvényesíthető szakismeretekkel, s ily módon tenni vonzóbbá a gimnáziumi oktatást. Ez azonban egy hosszabb távú elképzelés. Szilárd meggyőződésem, hogy sikerül megállítani ezt a csökkenő tendenciát, s folyamatosan emelni a tanulók létszámát. Ehhez azonban szükségem van partnereink segítségére, előzékenységére is.

       Az iskolaév kezdetével egyidejűleg az iskola épületében és az épület mögött jelentős felújítási munka vette kezdetét.

       Az iskola épületében az elektromos vezetékek teljes cseréje és a tantermek felújítása zajlik. A felújítási munkák befejeztével a tanulókat kellemes környezet, modern LED világítás és működő elektromos hálózat várja. A felújítási munkákat az iskolafenntartó, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat finanszírozza, mintegy 160 ezer euró értékben, ezzel is értékelve iskolánk azon igyekezetét, hogy minél korszerűbb, a követelményeknek megfelelő oktatást nyújtson.

       Okoznak-e a munkák fennakadást az oktatásban?

       A munkák sajnos az iskola teljes működése alatt zajlanak. Nem kis erőfeszítést igényel mindent megoldani. Legfőbb gondot a zaj, a por, a festékgőz okozza, de valahogy muszáj kibírnunk. Az iskola mögött gyönyörű többfunkciós sportpálya készül, mely a városi önkormányzat projektje. Mi a város partnereként veszünk részt benne, s szeretnénk a pályát a tanítás során igénybe venni.

       Az iskola ismert rangos országos és nemzetközi versenyeiről, főleg a robotika és a programozás területén. Szeretnének a továbbiakban is ilyen irányban fejlődni?

       Szeretném, ha a továbbiakban is ebbe az irányba fejlődnénk. Az iskolánk által szervezett eddigi versenyek továbbra is a teljes támogatásomat élvezik. Jelenleg részese vagyok egy új projektnek, melynek ötletgazdája tanárunk, Tomolya Róbert, és a programozás népszerűsítését szolgálja. Ez egy nagyobb térséget átívelő programnak ké szül, mivel fő partnerünk a Besztercebányai Megyei Önkormányzat lesz, és a program a speciális készségek fejlesztését fogja szolgálni. Természetesen nem feledkezünk meg a humán tárgyak iránt érdeklődőkről sem, akik tehetségüket tovább fejleszthetik az Apropó és a Zsibongó diákszínpadokon. A jövőben szeretnénk egy idegen nyelvi versenyt is rendezni, amivel összefügg az Erasmus+ program folytatása is. /Füleki Hírlap, 2019 október; ic kk, ford.: dszl/

      • Fiľakovské gymnázium má nové vedenie

      • V mesiaci október sa vo fiľakovskom gymnáziu udiali veľké zmeny. Do funkcie riaditeľa školy bol zvolený a vymenovaný doterajší zástupca Juraj Péter. Jeho zástupcom sa stal bývalý viceprimátor László Kerekes. S riaditeľom prinášame rozhovor o jeho plánoch so školou.

       Vo vedení gymnázia nastávajú zmeny po dlhých rokoch. Ako to vnímate?

       Zmena nastala po 15-tich rokoch. Pánovi Lászlóovi Molnárovi sa skončilo tretie funkčné obdobie a verejnosť už zrejme cítila potrebu zmeny, a tak voľba padla na mňa. Pán Molnár odvádzal poctivú a oduševnenú robotu a určite posunul školu do 21. storočia a urobil ju konkurencieschopnou nielen v našom regióne. Myslím si, že jeho novátorstvo a prínos bude docenené až časom, lebo v mnohých aspektoch (hlavne v informatizácii vyučovacieho procesu) sme sa zaradili medzi priekopníkov nielen v regióne, ale na Slovensku. Mojím zástupcom sa stane László Kerekes.

       Na fiľakovskom gymnáziu však nie ste nijakým nováčikom. Aká bola vaša doterajšia kariéra?

       Na škole pôsobím od roku 1996, s menšou prestávkou, kedy som bol školským inšpektorom. Následne som vo funkcii zástupcu riaditeľa školy pôsobil 18 rokov. Mám vyštudovanú Filozofickú fakultu UPJŠ v Prešove odbor slovenský jazyk – história. Na škole som v minulosti zaviedol tradíciu „Zamatových študentských dní“, keď celá škola spomína na novembrové udalosti v Československu a v spolupráci s vedením mesta, v tento deň oživujeme aj tradície stredovekého lyceálneho školstva, keď primátor mesta prijíma prvákov za „Vážených občanov mesta“ po dobu ich štúdia v gymnáziu. V  posledných rokoch som bol koordinátorom a realizátorom projektu Erasmus+ na našej škole. Vďaka tomuto projektu mohli a môžu naši študenti vycestovať do zahraničia na jazykové stáže a naša škola sa stala známou aj v prestížnych zahraničných inštitúciách pôsobiacich vo vzdelávaní, hlavne v oblasti diagnostiky a starostlivosti o nadaných študentov.

       S akými víziami nastupujete do svojej funkcie a čo sa chystáte spraviť ako prvé?

       Školský rok je v plnom prúde, a tak na nejaké prevratné zmeny teraz nie je priestor. Najväčšou súčasnou výzvou je dokončenie rekonštrukcie elektrických rozvodov v celej budove. Tým škola vytvorí priestor na realizáciu ďalších projektov, hlavne budovanie digitálnych laboratórií, ktoré poskytnú študentom možnosť vedeckej činnosti s kvalitnými prístrojmi. A na toto bude nadväzovať ďalší projekt, kde budeme rozvíjať moderné Fiľakovské gymnázium má nové vedenie kompetencie – čitateľskú, matematickú, digitálnu, finančnú gramotnosť, ktoré sú vysokopreferované v EÚ. V najbližšej budúcnosti chcem, samozrejme, čo najskôr komunikovať s riaditeľmi fiľakovských základných škôl, ako s našími najbližšími partnermi, a chcem nadviazať intenzívnu spoluprácu s vedením mesta a aj s mestským zastupiteľstvom, nakoľko viacerí poslanci sú absolventmi nášho gymnázia a majú úprimný záujem o dianie v našej inštitúcii.

       Počet študentov na vašej škole, napriek rozšíreniu o osemročné štúdium, v posledných rokoch dosť klesá. V čom vidíte príčinu tohto stavu a čo chcete urobiť pre to, aby viac žiakov neubúdalo?

       Áno, tento trend ma dosť trápi. Na druhej strane to nie je prekvapivé, nakoľko demografická krivka v meste a v blízkom okolí je na svojom historickom minime. Inými slovami je všeobecne málo detí, a bohužiaľ, nie je ani dostatočný dopyt po gymnaziálnom vzdelávaní. Nedôveruje sa mu dostatočne a rodičia radšej hľadajú možnosť získania určitej odbornosti v stredoškolskom vzdelaní. Vidina následného získania vysokoškolského vzdelania ich nenapĺňa dôverou a mnohokrát hovoria o finančnej náročnosti tohto štúdia, resp. jeho dlhého trvania. Preto by som rád prepojil naše „teoretické“ vzdelávanie s určitou praxou v štátnom sektore, u podnikateľov a podobne a aj takto sa pokúsil zmeniť zaužívaný pohľad na vzdelanie získané v gymnáziách. Ale toto je vízia s dlhším časovým horizontom. Pevne verím, že sa nám podarí už v tomto roku zastaviť pokles počtu žiakov a postupne ho zvyšovať. K tomu však, samozrejme, potrebujeme aj pomoc a ústretovosť našich partnerov.

       Súbežne so školským rokom sa začali v priestoroch gymnázia i  hneď za jeho budovou rekonštrukčné práce.

       V budove školy prebieha rekonštrukcia elektrických rozvodov a tried. Na konci tejto rekonštrukcie nás v triedach uvíta príjemné prostredie s moderným LED osvetlením a funkčnou elektrifikáciou. Rekonštrukcia prebieha zo zdrojov BBSK v sume približne 160-tisíc eur a s podporou vedenia BBSK, ktoré aj takto ocenilo moderné trendy, ktoré ponúka súčasné vzdelávanie v našej škole.

       Zasahujú práce do procesu vyučovania?

       Bohužiaľ, všetko prebieha za plnej prevádzky školy a to prináša nemálo komplikácií. Zatiaľ sa nám však darí zabezpečiť výuku v plnej miere. Problémom je nadmerný hluk, prach a výpary z farieb, ale to musíme nejako vydržať. Za budovou školy súbežne vyrastá krásne multifunkčné ihrisko, ktoré je projektom mesta. My sme do tohto projektu vstúpili ako jeho partner, nakoľko máme záujem využívať ho počas vyučovacích hodín.

       Škola je známa kvalitnými celoštátnymi i medzinárodnými súťažami, hlavne v oblasti programovania či robotiky.

       Budete sa naďalej rozvíjať najmä týmto smerom? Chcem, aby sme sa aj naďalej takto profilovali. Doterajšie, nami organizované, súťaže majú moju plnú podporu. V súčasnosti som súčasťou nového projektu, ktorý vymyslel náš pedagóg Róbert Tomolya, a bude propagovať programovanie. Týmto projektom presiahneme hranice mesta a minimálne na území BBSK, ktoré bude naším hlavným partnerom, budeme rozvíjať túto úzko špecializovanú kompetenciu. Prirodzene, nebudeme zabúdať ani na humanitným smerom orientovaných študentov, ktorých nadanie rozvíja študentské divadlo Apropó a Zsibongó. Ďalej chceme organizovať súťaž v cudzích jazykoch a s tým súvisia aj aktivity v programe Erasmus+. /Fiľakovské zvesti 10.2019, ic kk/

      • A losonci városnéző túrán a füleki gimnazisták.

      • A Nógrádi Múzeum Csontváry Kosztka Tivadar festményeinek tanulmányozása, a losonci városi temetőben  II. Rákóczi Ferenc kancellárja, Ráday Pál síremlékének megtekintése, majd az UNESCO Világörökség védettsége alatt álló kínai agyaghadsereg szépségének csodálata volt az ajándék a nyolcosztályos gimnázium tanulóinak 2019.10.29-én.

       Köszönet a szervezőknek!

      • Diákutaztatás program – október 23. / Exkurzia

      • [Hu]

       A Füleki Gimnázium igyekszik megteremteni diákjainak a sokszínű, sokrétű tanulmányi kirándulást, hiszen az élmény és tapasztalat magasan túlmutat a tanítási órák hatékonyságán.

       Továbbá nagyon fontos számunkra, hogy a történelmi megemlékezéseket szervezzük, aktívan jelenlétünkkel is támogassuk, műsorokat készítsünk. Ezért is volt egy újabb örömteli lehetőség, hogy a diákutaztatás október 23. című pályázatunk sikeressége után, elvihettük testvériskolánk diákjainak a mindenkori forradalmi hősök üzenetét. Versben, dalban, színdarabban.

       Köszönet érte a Rákóczi Szövetségnek!

       Szvorák Zsuzsa

      • Találkozás Háy Jánossal / Stretnutie so spisovateľom Jánosom Háym

      • [Hu]

       2019.október 24-én a Füleki Gimnázium irodalmat szerető diákjai rendhagyó irodalomórán voltak Szvorák Zsuzsana magyartanárral.

       A VMK által szervezett Háy Jánossal való beszélgetés Ilyenek vagytok ti c. könyvéről szólt, melyet a gimnazisták közül többen is ismertek,hiszen a  magyarórán színesítik vele az életrajzi tudnivalókat.

       Köszönet a lehetőségért!

      • STEM – Agyvihar verseny

      •   Az Óbudai Egyetem első alkalommal hirdette meg a STEM - Agyvihar elnevezésű versenyét. A verseny első fordulójában az induló csapatok feladatul kapták egy olyan torony építését, melynek magassága és stabilitása is a lehető legnagyobb legyen, hiszen egy tojás ráhelyezésévela feladatról készült videó végén a versenyzőknek tesztelniük kellett tornyuk teherbírását is. A feladatot tovább nehezítette az, hogy a torony elkészítéséhez kizárólag 1 kg száraztésztát és fél kilogramm pillecukrot használhattak.

         A székesfehérvári döntőbe az az 5 csapat került, akiket - a verseny weboldalára feltöltött videójuk alapján - a zsűri továbbjuttatott. Ezen felül a döntőbe jutott még egy csapat, akik a STEM facebook-oldalán indított közönségszavazás alapján a legtöbb szavazatot kapták.

         A döntőbe bejutott hat csapat különböző feladatokban mérhette össze erejét, melyekben a tudás legalább annyira mérvadónak számított, mint amennyire a csapattagok kreativitása és kommunikációs készsége. A fiataloknak hat feladatot kellett teljesíteniük a toronyépítéstől kezdve egy lézersugár irányításán át egészen a robotautóval való versenyzésig.

          Végül az első helyen végzett a Füleki Gimnázium csapata (II. A osztály négy tanulója: Básti Viktor, Gáspár András, Kovács László és Tóth Adrián), így iskolánk egy újabb 3D nyomtatóval gazdagodott. Második helyen végzett a székesfehérvári Lánczos Kornél Gimnázium csapata, a dobogó utolsó fokára pedig a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola csapata álhatott fel. (Kovács László II. A)

       Gratulálunk!

      • Zmena vedenia školy - Változás az iskola vezetőségében

      • Vážení partneri!

       Dňom 1.10.2019 po skončení funkčného obdobia riaditeľa školy, p. Lászlóa Molnára, nastáva zmena vo vedení školy. 

       Novým riaditeľom školy sa stal Mgr. Juraj Péter a novým zástupcom riaditeľa školy Ing. László Kerekes.

       Ďakujeme p. Molnárovi za jeho obetavú prácu počas troch funkčných období a zveľaďovaní školy. V jeho ďalšej profesnej činnosti mu želáme veľa úspechov a spokojnosti!

       Tisztelt Partnereink!

       2019. október 1-től megváltozik az iskola vezetősége, mivel Molnár László igazgató úr megbízatási időszaka lejár.

       Az iskola új igazgatója Mgr. Péter Juraj, az új igazgató-helyettes pedig Ing. Kerekes László lesz.

       Köszönjük Molnár László igazgató úrnak a három választási időszakban elvégzett munkáját, mely biztosította az iskola sikeres működését. A további szakmai tevékenységéhez sok sikert kívánunk!

      • Otvorenie školského roka - Tanévnyitó ünnepség

      • Milí žiaci, vážení rodičia!

       Prajeme Vám úspešný školský rok 2019/2020! 

        

       Otvorenie školského roka 2019/2019 sa uskutoční nasledovne:

        

       Dňa 2.9.2019 od 8.30 hod. 

       I.A, I.C a Príma v aule školy v podkroví

       Sekunda, Tercia: triednické hodiny v triedach

        

       Od 9.30 hod.

       II.A, III.A, III.C, IV.A, IV.C: triednické hodiny

       II.A - Učebňa matematiky 

       III.A - Aula v podkroví

       III.C - miestnosť Príma 

       IV.A - miestnosť Tercia

       IV.C - miestnosť Sekunda

       Pred začiatkom úvodných triednických hodín sa žiaci môžu zhromaždiť v jedálni školy.

        

        

        

       Kedves Diákok és Szülők!

       Sikeres, izgalmas és tartalmas tanévet kívánunk mindenkinek!

       A 2019/2020 tanév tanévnyitó ünnepségét az alábbi időbeosztás szerint tartjuk: 

        

       2019. szeptember 2-án 8.30 órától

       I.A, I.C és Prímó osztályok a tetőtéri aulában

       Szekunda, Tercia: osztályfőnöki órák az osztályokban 

        

       9.30 órától

       II.A, III.A, III.C, IV.A, IV.C: osztályfőnöki órák

       II.A - matematika terem 

       III.A - tetőtéri aula

       III.C - Príma helység

       IV.A - Tercia helység

       IV.C - Szekunda helység

       A hamarabb érkező diákok az iskola éttermében gyülekezhetnek. 

        

      • Výberové konanie

      • na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky školy

       Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja vyhlasuje

       podľa § 4 ods. (1) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

       VÝBEROVÉ KONANIE

       na obsadenie miesta:

       riaditeľ / riaditeľka školy:

       • Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, 975 90 Banská Bystrica

       • Stredná odborná škola, Poľná 10, 990 01 Veľký Krtíš 

       • Gymnázium – Gimnázium, Námestie padlých hrdinov 2, 986 15 Fiľakovo 

        

       Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky: 

       - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických Zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov, 

       - vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ strednej školy), 

       - najmenej päť rokov pedagogickej činnosti. 

       Iné predpoklady a požiadavky: 

       - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 

       - bezúhonnosť, 

       - zdravotná spôsobilosť, 

       - vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, 

       - aktívne ovládanie štátneho jazyka, 

       - znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov, 

       - komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, 

       - vodičské oprávnenie sk. B – aktívne vedenie motorového vozidla. 

       Platové podmienky: 

       - platové náležitosti podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

       Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia): 

       - žiadosť o účasť vo výberovom konaní, 

       - presná adresa pre doručovanie písomností a telefonický kontakt,

       - doklady o vzdelaní, 

       - doklad o vykonaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy v zmysle § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), 

       - profesijný štruktúrovaný životopis, 

       - výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace), 

       - potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa/riaditeľky školy (nie staršie ako 1 mesiac), 

       - potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac), 

       - vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy, 

       - súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (nie starší ako jeden mesiac) 

       je potrebné zaslať najneskôr do 9. septembra 2019 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ / riaditeľka (názov školy a adresa školy)“ na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj, Oddelenie riadenia ľudských zdrojov, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica. 

        

       V Banskej Bystrici dňa 19. augusta 2019 

       Ing. Ján Lunter,

       v. r. predseda BBSK 

      • Ocenenie Talentum - Talentum díj 2019

      • Už tradične, v posledný vyučovací deň školského roka, sa našej škole udeľovalo ocenenie Talentum.

       Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnili všetci študenti školy. Na začiatku slávnosti László Molnár, riaditeľ Gymnázia Fiľakovo, odovzdal vysvedčenia a knižné poukážky žiakom, ktorí dosiahli v školskom roku 2018/2019 študijný prospech 1,0.

       Následne Juraj Péter, zástupca riaditeľa školy, a Róbert Tomolya, zakladateľ ocenenia Talentum, predstavili históriu a význam tohto ocenenia.

       V školskom roku 2018/2019 získali toto ocenenie s diplomom, plaketou a finančným darom 100 Eur títo študenti:

       Anna Szepessyv kategórii Spoločenskovedných predmetov

       András Gášpár v kategórii Prírodovedných predmetov

       Szilárd Balog v kategórii Dobrý žiak, dobrý športovec

       III.C trieda získala cenu Talentum a tortu za najlepší študijný prospech

       Cenu pre ocenených v prírodovednej kategórii a pre kategóriu Dobrý žiak, dobrý športovec venovala nezisková organizácia T-talentum. Cenu pre kategóriu spoločenskovedných predmetov venoval poslanec Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove PhDr. Róbert Rubint a tortu pre najlepšie prosperujúcu triedu venoval, už tradične, riaditeľ školy.    

       Hagyományainkhoz híven az utolsó tanítási napon kiosztottuk a Talentum díjakat. 

       A díjkiosztó ünnepségen részt vett az iskola minden tanulója. Az ünnepség kezdetén Molnár László, a Füleki Gimnázium igazgatója könyvjutalom kíséretében átadta azoknak a diákoknak a bizonyítványukat, akik a legjobb tanulmányi eredményt érték el a 2018/2019-es tanévben, vagyis év  végén minden tantárgyból kitűnő érdemjegyet szereztek.

       Ezt követően Juraj Péter, az iskola igazgatóhelyettese és Tomolya Róbert a Talentum Díj alapítója ismertette a díj jelentőségét, történetét. Ezután az alábbi diákok vehették át a Talentum- Díjat, mely oklevél, emlékplakett és 100 Eur pénzjutalom:

       Szepessy Anna
       a Társadalomtudományi Kategória díjazottja 

       Gášpár András
       a Természettudományi Kategória díjazottja

       Balog Szilárd
       a Jó Tanuló, Jó Sportoló Kategória díjazottja    

       A legjobb tanulmányi eredményt elért osztály idén a III.C osztály lett. Díjuk egy torta volt. 

        

       A Természettudományi Kategória és a Jó Tanuló - Jó Sportoló Kategória díját a t-talentum nonprofit szervezet biztosította, a Társadalomtudományi Díjat Rubint Róbert városi képviselő ajánlotta fel, a tortát pedig idén is az iskola igazgatója biztosította. 

      • Dejepisná súťaž - II. Rákóczi Ferenc történelmi vetélkedő

      • Koncom školského roka sa uskutočnila dejepisná súťaž v organizácií Múzea Františka II. Rákócziho v Sárospataku a Zväzu maďarských pedagógov na Slovensku. Oblastného kola sa naši žiaci – Anna Szepessyová, Fatima Mészárosová a Orsolya Mihályová – zúčastnili v Rimavskej Sobote. Oblastné kolá sa v rovnaký deň konali na viacerých miestach Slovenska.

       Tím fiľakovského Gymnázia dosiahol opäť vynikajúci výsledok, kedy v celoslovenskom meradle nenašli premožiteľa a skončili na 1.mieste v rámci Slovenska. Týmto sa nominovali do finále súťaže, ktoré sa bude konať v septembri v Sárospataku.

       Az iskolaév végén az SZMPSZ és a II.Rákóczi Ferencz múzeum rendezésében sor került a II. Rákóczi Ferenc történelmi vetélkedőre. A körzeti fordulót diákjaink – Szepessy Anna, Mészáros Fatima és Mihály Orsolya – Rimaszombatban írták meg.

       A füleki Gimnázium csapata ismét remek sikert ért el. Országos méretben I. helyezést értek el és így meghívást kaptak a döntőre, amely szeptemberben Sárospatakon lesz. 

      • Cultura Nostra

      • Aj tento sa uskutočnila medzinárodná dejepisná súťaž Cultura Nostra, ktorú organizuje benediktínske opátstvo v Pannonhalme a ktorá je považovaná za jednu z najprestížnejších dejepisných súťaží v strednej Európe vôbec. Témou súťaže boli tento rok dejiny Sedmohradska.

       Po viacerých úspešných súťažných rokoch nášho gymnázia nás organizátori súťaže obzvlášť poctili, keďže druhé – oblastné kolo sa mohlo uskutočniť priamo u nás vo fiľakovskom Gymnáziu.

       V tomto kole sa družstvo našej školy - Anna Szepessy, Anna Viktória Both a Vivien Körmendi – prebojovalo medzi 10 najlepších tímov z celej Karpatskej kotliny a dostali pozvanie na finále do opátstva v Pannonhalme. Tu museli svoje vedomosti
       preukázať ako slovne, tak aj písomne pred porotou s obzvlášť zvučnými menami, ako napr. Dr. Várkonyi a Dr. Fazekas z Univerzity Lóránda Eötvösa, Dr. Antal Molnár z Maďarskej akadémie vied, alebo Dr. Kees Teszelszky z Kráľovskej knižnice v Haagu. Vo
       viachodinovom zápolení naši žiaci dokázali, že patria v štúdiu histórie medzi elitu a porota ich vedomosti ocenila viacdňovým študijným zájazdom.

       A Pannonhalmi főapátság szervezésében idén is sor került a Cultura Nostra nemzetközi történelmi vetélkedőre. Az idei témakör Erdély történelmével volt kapcsolatos.

       Iskolánkat a szervezők részéről nagy megtisztelés érte, mivel a Füleki Gimnázium adhatott otthont a körzeti fordulónak.

       Diákjaink - Szepessy Anna, Both Anna Viktória és Körmendi Vivien – bejutottak a 10 legjobb Kárpát-medencei csapat közé és meghívást kaptak a szóbeli döntőre, amely a Pannonhalmi főapátságban zajlott le. Itt a tudásukat egy szakmai zsüri előtt mutatták meg, melynek tagjai rangos hazai és külföldi történészek voltak: Dr. Várkonyi Gábor és Dr. Fazekas István az ELTE-ről, Dr. Molnár Antal a Magyar Tudományos Akadémiáról, és Dr. Kees Teszelszky a Hágai Királyi Könyvtárból. A több órás megmérettetésen diákjaink bebizonyították kiváló tudásukat, amelyet a zsűri és a szervezők egy több napos tanulmányi úttal jutalmaztak.

      • Dejepisná súťaž - Lakiteleki történelmi vetélkedő

      • Tradične usporiadaná dejepisná súťaž v maďarskom Lakitelek mala tento rok tému prvej svetovej vojny a trianonskej zmluvy. Najúspešnejšie si z našej školy počínalo družstvo druháčiek – Anna Szepessy, Anna Viktória Both a Vivien Körmendi, ktoré sa po úvodných kolách prebojovali do semifinále a odtiaľ až do medzinárodného finále, kde ako jediný tím zo Slovenska obsadili 8. miesto.

       A minden évben megrendezendő Lakiteleki történelmi vetélkedő témája az idén Trianon volt. Iskolánkról legsikeresebben a Szepessy Anna, Both Anna Viktória és Körmendi Vivien alkotta csapat szerepelt, amely az írásbeli fordulók után elődöntőbe került. Az elődöntőben megmérettették tudásukat más Kárpát-medencei csapattal és sikeresen döntőbe kerültek. A döntőben egyetlen Szlovákiai csapatként versenyeztek és 8. helyezést értek el.